© 2015 JCMedia                                                       Webdesign av: Robert Larsen Rikenberg

Velkommen til JCMedia Internationals hjemmeside!

 

JCMedia driver med kristen medie-drift, som skal bringe Evangeliet om Jesus, ut til alle folkeslag.

 

Vi har startet, så smått, med en norskspråklig radiostasjon, som heter Radio Messias, men planlegger å bygge en radiostasjon til + en tv-stasjon. Radiostasjonen har ikke direktestudio, men det vil komme etter hvert.

 

Mye er under planlegging, fortsatt.

 

 

Vår kristne retning, er litt blandet. Eier og visjonsbærer har flere typer kristent bakgrunn; Han har gått i pinsebevegelsen, Församlingen Arken (Stockholm) og Den norske Lutherske kirken. I tillegg er han både Israel-venn og kaller seg Messiansk.

Alle disse teologiske tankesettene, påvirker hans liv og lære. Og derfor er det vanskelig å si så mye om hvilken kristen menighetssammenheng JCMedia International heller til.

Messiansk er ingen bevegelse, på den måten, mener vi, men heller en bit, som mange kirkebevegelser, har som en del av i læren. Det er blitt sånn, i Norge at visse pinsemenigheter godkjenner den messianske lære, som en del av pinsebevegelsens lære.

Ikke alle messiansk-troende er enige i pinsebevegelsens Messias-lære, men det skal ikke vi diskutere, da det er bare en av flere lærer, som går i det messianske miljøet.

I andre land, er messiansk tro en egen bevegelse. Men mange igjen, mener at det er en tredje religion, sammen med Jødedom og Kristendom. Andre sier det er Jødedom, og noen sier det er kristendom.

For oss spiller dette ingen rolle, da Gud ikke ønsket en annen religion, enn den tro Israel hadde før Jesus, og etter Jesus.

 

JCMedia er medlem av mesfo.info og miff.no, og overlater politiske og religiøse spørsmål til disse, da vi vil formidle det fulle spekteret av denne trosretningen og læren